Forum przychodni SunMed w Bydgoszczy - Rejestracja

 1. Forum zostało uruchomione i jest własnością przychodni SunMed - Spółki Partnerskiej Lekarzy w Bydgoszczy zwanej dalej Przychodnią.
 2. Forum działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji „General Public License” (zwanej też „GPL”) i możliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.pl. Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu. Więcej informacji o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie www.phpBB3.pl.
 3. Forum jest ogólnodostępne. Użytkownikiem Forum może zostać każda osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona, która zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.
 4. Korzystanie z Forum jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Użytkowanie Forum oznacza zgodę na zapisywanie wszystkich wprowadzonych treści w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez zgody użytkownika, ale ani Przychodnia ani autorzy skryptu phpBB nie odpowiadają za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.
 6. Forum służy do porozumiewania się wyłącznie w kwestiach związanych z szeroko pojętą problematyką zdrowotną. Żadne informacje zamieszczane na forum nie stanowią jednak świadczenia zdrowotnego i nie mogą być utożsamiane z poradnictwem medycznym, leczeniem ani ordynacją lekarską.
 7. Zamieszczane na Forum treści nie podlegają ocenie przez Przychodnię. W szczególności Przychodnia nie odpowiada za treść zamieszczanych postów. Zauważone niestosowanie się do zasad opisanych w niniejszym regulaminie może jednak skutkować zablokowaniem dostępu do Forum oraz usunięciem wszystkich postów łamiącego regulamin użytkownika. Przychodnia ma również prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek.
 8. Z Forum można korzystać wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Bezwzględnie zabrania się umieszczania w postach lub podpisach postów treści obraźliwych, wulgarnych lub propagujących cokolwiek, w jakikolwiek sposób niezgodnego z polskim prawem.
 9. Zabrania się umieszczania, bez zgody Przychodni, w postach (lub podpisach postów) reklam oraz innych treści służących celom reklamowym bądź promocyjnym towarów lub usług.
 10. Niedozwolone jest posiadanie przez użytkownika, więcej niż jednego konta dostępu do Forum. Każdy z użytkowników może w dowolnej chwili zwrócić się do Przychodni z prośbą o usunięcie swojego konta.
 11. Przychodnia nie odpowiada za ewentualną utratę zamieszczanych na Forum postów ani innych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Forum w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Po zamknięciu Forum jakiekolwiek treści zamieszczone przez użytkowników nie będą przechowywane ani udostępniane.
 12. Oprogramowanie Forum wykorzystuje pliki cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Forum.

 
cron