KRÓTKA PORADA TELEFONICZNA
 
Zasady realizacji usługi
Za pomocą niniejszej strony składasz zamówienie na usługę i dokonujesz płatności. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzenia płatności kontaktuje się z Tobą lekarz - na wskazany numer telefonu i o wybranej przez Ciebie godzinie. Dostępne godziny wymienione są w rozwijanym menu poniżej. Opłata za usługę wynosi 20 zł. i obejmuje jednorazowy kontakt telefoniczny.

Zamówienie usługi

Opis problemu zdrowotnego, z powodu którego chcesz skontaktować się z lekarzem (nieobowiązkowe):
Obowiązkowo proszę podać
Numer telefonu, pod który będzie dzwonił lekarz:
(9 cyfr, bez spacji)
Wprowadź jeszcze raz numer telefonu:
(celem wyeliminowania błędów)
Adres e-mail:
(wymagany przez firmę rozliczającą płatności)
Preferowana (przybliżona) godzina kontaktu:
Oświadczam, że w całości akceptuję regulamin oraz zasady realizacji usługi. Ponadto oświadczam, że wprowadzone powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i mam aktualne prawo do dysponowania nimi oraz wyrażam zgodę na ich wykorzystanie przez: SunMed Spółka Partnerska Lekarzy w Bydgoszczy, do celów związanych z realizacją zamawianej usługi.

Wpisz tekst z obrazka: